Coaching


 

 


 

Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen in je leven waar jezelf niet goed uitkomt, waarin je een stuk ondersteuning bij zou willen hebben. Je kan onzeker zijn, angstig in het heden of juist voor de toekomst, piekeren, slaapproblemen hebben, sombere gevoelens of iets anders. Het gebied waarbinnen ik mensen coach is groot. 

Een coachingstraject omvat maximaal 4 gesprekken. Indien nodig is er natuurlijk altijd ruimte voor meer gesprekken.

Hierin kijken we samen wat er speelt en hoe dit op een effectieve manier kan worden behandeld. 

Ik bied handreikingen en adviezen waar jezelf verder mee kan gaan.

Als basis gebruik ik Neurolinguistisch Programmeren en vul dit aan met andere technieken indien zinvol..